Psychoterapia

Psychoterapia to proces zmiany, w której klient poznaje siebie i zmienia postawę do siebie oraz innych, tak, by mógł w pełni doświadczać dobrostanu w swoim życiu.

Jestem psychoterapeutką gestalt w trakcie szkolenia. Gestalt to holistyczny nurt, który poszerza nie tylko świadomość, ale i pozwala doświadczać jak wyglądają nasze modele relacyjne i wybory w przeniesieniu na relację z terapeutą. W gabinecie jest przestrzeń na rozmowę, eksperymenty oraz przeżywanie, którego celem jest droga do integracji nas ze światem.

Psychoterapia to nie medycyna, to narzędzie osobistego rozwoju. Pracuję z osobami dorosłymi oraz grupami zarówno nad trudnościami w relacjach, zmianami psychosomatycznymi, problemami egzystencjalnymi, trudnymi momentami w życiu oraz nad szeroko pojętym rozwojem osobistym.

Sesja odbywa się w gabinecie, on line lub w wyjątkowych sytuacjach w miejscu wybranym przez klienta oraz psychoterapeutę. Trwa 50 min.

Przed rozpoczęciem właściwej psychoterapii odbywają się konsultacje, które trwają do 3 spotkań podczas których zarówno terapeuta jak i klient rozpoznają, czy możliwe jest wzajemne zbudowanie relacji terapeutycznej koniecznej do procesu.
Terapeuta z klientem przed rozpoczęciem terapii ustalają seting, czyli zasady, które obowiązują dwie strony podczas całego procesu, a które mają służyć skutecznemu prowadzeniu terapii.

Terapia dźwiękiem i wibracjami

To terapia przy pomocy mis, gongów i kamertonów.

To holistyczna metoda pracy z ciałem, otwierająca różne procesy do zmiany i rozwoju. Sesje wprowadzają w głęboką relaksację, w której ciało dzięki odpowiednim częstotliwościom może wrócić do harmonii i rozpocząć proces zdrowienia. W trakcie zabiegu dochodzi do synchronizacji pracy naszych półkul mózgowych w zakresie częstotliwości alfa, a przy dłuższym słuchaniu – theta.

W takim stanie odczuwamy głęboki relaks i odprężenie co stanowi niezbędny warunek do uruchomienia procesów w ciele jak i odkrycia co jest dla nas ważne, co wymaga zatrzymania się, zmiany, uzdrowienia. Terapia dźwiękiem polega na oddziaływaniu na organizm wibracją o określonych częstotliwościach.

Szerokie spektrum wibracji wpływa na każdą część ciała regulując je, pobudzając krążenie płynów ustrojowych czyli poprawiają ukrwienie tkanek, przyspieszając ich oczyszczanie, procesy gojenia ran czy np. zrastania kości. Cały proces może również pobudzić emocje oraz proces mentalny dokładnie taki, jaki jest nam potrzebny w danym momencie.

Sesja indywidualna:

Sesja odbywa się w gabinecie na macie (w ubraniu).

Przeprowadzam wstępną rozmowę diagnozującą, która pozwoli mi odpowiednio dobrać instrumenty.

Gram zwykle około 50 minut, podczas którego klient, wygodnie leżąc, słucha i przyjmuje działanie dźwięków i wibracji.

Po zamknięciu sesji wspólnie z klientem omawiam cały proces – zarówno doświadczenia klienta, jak i pracę instrumentów z mojej perspektywy. W celu osiągnięcia wymiernych efektów rekomenduję regularne sesje.

Sesje grupowe:

Gram również sesje grupowe zwane często koncertami relaksacyjnymi u siebie w gabinecie lub na zamówienie u klienta.

Sesje również odbywają się na matach, w pozycji leżącej.

Podczas spotkania robię wprowadzenie dotyczące sesji zbierając informację od zebranych osób odnośnie ich potrzeb.

Sesja grupowa trwa od 60 do 90 minut i używam podczas niej szerokiego spektrum instrumentów, tak, by każdy mógł doświadczyć czegoś dla siebie.

Na koniec robię podsumowanie i omówienie procesu.

Superwizja

Superwizja to proces uczenia się w relacji doświadczonym mentorem i ekspertem. Od wielu lat pracuję i współpracuję z różnymi grupami, osobami, które działając w różnych dziedzinach, zarządzają i wspierają innych. Ta aktywność często wiąże się z wątpliwościami, poszukiwaniem skutecznych metod, jak również pytaniami, gdzie i jak postawić granicę. Jaką drogę wybrać, w co się angażować, a skąd swoją energię wycofać.

Podczas superwizji pracujemy nad konkretnymi przypadkami i sytuacjami, z którymi przychodzi klient w poszukiwaniu odpowiedzi, czy działa właściwie, dobrze i skutecznie dla każdej ze stron.

Podczas sesji korzystam ze swojego doświadczenia jako założycielki oraz liderki Fundacji Kocham Jaśka i Stowarzyszenia Adelfi. Będąc głównym ich strategiem, przeprowadzam zmiany połączone często z reorganizacją, z mocną dbałością o misję organizacji i rozwój jej pracowników. Wdrażam wellbeing i zarządzanie horyzontalne, jednocześnie pracując nad rozwojem osobistym poszczególnych osób i grup. Ukończyłam również szkołę pracy z organizacjami w nurcie gestalt, co niezwykle wkomponowuje się w wymiar indywidualny jak i grupowy tego procesu.

Superwizję prowadzę zarówno osobiście, jak i on-line dla osób indywidualnych oraz całych zespołów.

Superwizja indywidualna trwa 50 minut, czas grupowej jest ustalany w porozumieniu z klientem.

Konsultacje

To twórcza rozmowa, której celem jest znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania lub inspiracja do dalszego rozwoju. Czasem na ścieżkach naszego życia potrzebujemy wsparcia w rozumieniu tego co się dzieje i podjęcia decyzji zgodnie z naszymi wartościami oraz potrzebami. Wystarcza nam wówczas jedno lub kilka spotkań wokół określonego problemu, podczas których pomagam we wglądzie i wyborze wśród wielu możliwości postępowania.

W ramach konsultacji pracuję również z grupami jako moderator, facylitator pomagając odnaleźć wspólny język w wielości głosów. Wspieram również w interwencjach kryzysowych.

Podczas konsultacji korzystam z różnych form, których uczyłam się latami. Pracuję narzędziami coachingowymi jak również czerpiąc z nurtu Gestalt.

Konsultacje przeprowadzam zarówno osobiście jak i on line dla osób indywidualnych oraz całych zespołów.

Konsultacje indywidualne trwają 50 minut, czas grupowej jest ustalany w porozumieniu z klientem.

Za każdym razem ustalam cel konsultacji i plan na ich przebieg.

kalendarz wydarzeń

Brak zapisanych wydarzeń w kalendarzu...

media społecznościowe

Obserwuj mnie w Social Mediach

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o mojej pracy, obserwuj mnie na moich profilach społecznościowych.

To ja - Ula Trubacz

o mnie

Praca z ludźmi i towarzyszenie im w wewnętrznej transformacji jest moją wielką pasją

Pracuję intuicyjnie i wielowymiarowo, korzystając ze zdobytych narzędzi terapeutycznych i wiedzy, wieloletniego doświadczenia w pracy z ludźmi, wewnętrznej mądrości, nauk moich duchowych nauczycieli i channelingu.

Pomagam ludziom odkryć ich własną wyjątkowość i towarzyszę im w wewnętrznej transformacji, która jest możliwa dzięki świadomej pracy z Sercem, lękami i ograniczającymi nas nawykami i przekonaniami.